Etik og regler for Egebjerg Motionscenter
Du har med din tilmelding og betaling bekræftet, at du har læst og accepteret reglerne for dit medlemskab af foreningen.
Du skal være fyldt 15 år for at kunne blive medlem og træne i centeret.
Vis hensyn til de andre medlemmer og foreningens instruktører. Anvisninger fra foreningens instruktører skal altid følges.
Der skal anvendes indendørs fodtøj og egnet træningstøj. Der må ikke trænes med bar overkrop og i bare tæer.
Tasker, udendørs sko, overtøj m.v. skal anbringes i omklædningsrummet. Værdigenstande kan opbevares i centeret. Denne opbevaring er på eget ansvar.
Ryd op efter dig selv. Sæt håndvægte og vægtskiver på plads efter brug, smid brugt papir m.v. i affaldsspanden og sørg for at evt. åbne døre og vinduer er lukkede, inden du forlader centret.
Træningsudstyr skal aftørres med papir efter brug. Brug af håndklæde anbefales.
Når du træner i EMC er dette altid på eget ansvar.
Mobiltelefon skal være på lydløs i centret. Snak i mobiltelefon skal foregå udenfor træningslokalet.
Musik skal afspilles med hensyntagen til andre medlemmer i centret
Der må ikke ryges,  indtages alkoholiske drikke, euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer  i centeret.
Enhver form for doping er forbudt. Ved mistanke om doping vil Antidoping Danmark blive kontaktet. Doping anmeldes til politiet og medfører øjeblikkelig bortvisning.
Tyveri anmeldes til politiet og medfører øjeblikkelig bortvisning.
Din nøglechip er personlig og må ikke udlånes. nøglechippen skal vises på forlangende. Ligeledes er det ikke tilladt at tage andre med ind i centret.
En beskadiget nøglechip byttes uden beregning, hvis skaden skyldes slitage. Er nøglechippen skadet ved misbrug eller er den bortkommen betales kr. 100 for en ny.
Et medlemskab og nøglechip kan ikke refunderes.
Udmeldelse sker automatisk ved manglende betaling.
Overtrædelse af ovennævnte reglement medfører bortvisning, karantæne eller udmeldelse. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
Egebjerg Motionscenter, Mads Hansensvej 10, 5762 V.Skerninge tlf: 62 24 29 29 CVR: 35177167 Formand Bent Serup mail: b.serup@ollerupmail.dk