Generalforsamling 2020

Generalforsamling mandag den 12. oktober kl 19 i klubhuset


Dagsorden:

1. Valg af dirigent

 

2. Aflæggelse af beretning

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

 

4. Orientering om budget

 

5. Behandling af forslag - skal fremsendes formanden på mail b.serup@ollerupmail.dk senest 8 dage før (5. oktober)

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, to revisorer samt revisorsuppleant

 

7. Eventuelt

 

 

Egebjerg Motionscenter, Mads Hansensvej 10, 5762 V.Skerninge tlf: 62 24 29 29 CVR: 35177167 Formand Bent Serup mail: b.serup@ollerupmail.dk