Generalforsamling 2020 - referat

Generalforsamling mandag den 12. oktober kl 19 i klubhuset

Velkomst ved formand Bent Serup

Nr

Punkt

Referat

1

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Keld Madsen - det er godkendt.

Indkaldelse til generalforsamling pr 21. september - altså rettidigt - på både mail og opslag.Den Lille Avis var ikke en mulighed, selvom det står i vedtægterne.

2

Aflæggelse af formandens beretning

Hovedpunkter i beretningen:

12. marts nedlukning

15. juni genåbning under nye vilkår - fx mere rengøring, færre maskiner, begrænsning på antal og afspritning.

Anskaffelse af ny benmaskine og skiergometer

Lidt opslag ift at huske retningslinjerne for træning i et center i en “coronatid”.

 

Beretningen godkendt

 

Formandens samlede beretning kan ses nedenfor.

Bilag 1.

 

Vi havde en lille snak om tidsplan for brug af omklædning, når vi går den kolde tid i møde. En mulighed kunne være fodboldomklædning, hvor der jo allerede nu gøres rent. Den nye bestyrelse kigger på det.

3

Forelæggelse af det reviderede regnskab

Årets resultat: 18.169,31 kr

Regnskabet er godkendt

 

Hele det reviderede regnskab hænger på opslagstavlen i centeret og kan ses på Conventus

4

Orientering om budget

Egebjerg Motionscenter har ikke skullet betale husleje til kommunen ifm nedlukningen. 

Ingen kommentarer til budgettet.

5

Behandling af forslag

Ingen indkomne forslag til behandling

6

Valg:

Bestyrelsesmedlemmer jvf § 5:

Bent Serup

Norbert Ignatzi

Niels Peter Hviid Larsen

2 suppleanter

2 revisorer

Revisorsuppleant 

Bent Serup og Niels Peter Hviid Larsen fortsætter. Norbert stopper og Michael Erik Rasmussen overtager.

De to suppleanter bliver Norbert Ignatzi og Arne Helleskov

Steen Gundertofte og Peter Bang fortsætter som revisorer og Svend Sejersen bliver revisorsuppleant

7

Eventuelt

Bent Serup overrækker Norbert en lille ting som tak for god og tro tjeneste.

 

Bilag 1.

Beretning

“Hvis man skal sætte en samlende overskrift på året, der er gået og det år, vi er i gang med, må det blive – en temmelig forvirrende periode.

12 marts lukkede vi ned som en konsekvens af corona krisen. Den 15 juni åbnede vi så igen under de vilkår, vi har nu.

Inden da gik det jo fint.

Tidshorisonten for disse forhold kender vi jo ikke, men vi må håbe, at vi snart kan se os ud af begrænsningerne.

Vi har i år anskaffet ny benmaskine, skiergometer samt diverse småredskaber.

Som konsekvens af situationen er en del redskaber og maskiner midlertidigt fjernet fra træningslokalet.

Rengøringen i træningslokalerne er så længe vi har den nuværende situation hyppigere. Baderum og omklædning er som kompensation derfor aflåst.

Det har desværre været nødvendigt at sætte opslag op vedr. manglende oprydning, træning med bare tæer og bar overkrop samt manglende hensyntagen til andre medlemmer. Det er altid uacceptabelt og ikke mindst i disse tider, hvor de fleste går deres yderste for at minimere risikoen for smittespredning. Det er glædeligt at langt de fleste overholder retningslinjerne og passer på sig selv og hinanden

Det er mit indtryk, at det navnlig er blandt vore unge medlemmer, problemet er størst.

Lad os håbe, at vi snart får normale tilstande igen.

Idet jeg vil takke bestyrelse, instruktører, nøglebande for jeres indsats i det forgangne år.”

 

Egebjerg Motionscenter, Mads Hansensvej 10, 5762 V.Skerninge tlf: 62 24 29 29 CVR: 35177167 Formand Bent Serup mail: b.serup@ollerupmail.dk