Generalforsamling 2019 - dagsorden

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Orientering om budget
5. Behandling af forslag - skal fremsendes formanden på mail b.serup@ollerupmail.dk senest 8 dage før (14. maj)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, to revisorer samt revisorsuppleant
7. Eventuelt
Egebjerg Motionscenter, Mads Hansensvej 10, 5762 V.Skerninge tlf: 62 24 29 29 CVR: 35177167 Formand Bent Serup mail: b.serup@ollerupmail.dk