Generalforsamling Egebjerg Motionscenter 2023

Mandag d. 15. maj kl. 19.00

 

Velkomst ved formand Bent Serup

Nr

Punkt

Referat

1

Valg af dirigent

Svend Sejersen er valgt - varsling mm er godkendt.

2

Aflæggelse af formandens beretning

Beretningen er godkendt

 

Bemærkninger eller spørgsmål:

Keld konstaterer, at der kan kortes af på lukketiden ifm at lægge nyt gulv, hvis et flyttefirma hyres ind. 

Forslag om kompensation for manglende træning kan tilgodeses ved et efterfølgende køb af træning.

 

Se Bilag 1 nedenfor

3

Forelæggelse af det reviderede regnskab

Vi er lige knap på niveau fra før corona og nedlukning, men vi nærmer os. 

Nedslag: diverse småanskaffelser er mindre end budgetteret. Til gengæld er reparation af maskiner (pga corona i 2021, nyt betræk og defekt musikanlæg) betydeligt større.

 

Regnskabet er godkendt og hænges, sammen med resten af referatet, op i centeret efterfølgende.

4

Orientering om budget

Budgettet hænges, sammen med resten af referatet, op i centeret efterfølgende.

5

Behandling af forslag

Ingen forslag modtaget

6

Valg:

Bestyrelsesmedlemmer jvf § 5:

Hanne Madsen

Jannik Clausen

 

2 suppleanter

2 revisorer

Revisorsuppleant

Kasserer Hanne Madsen ønsker at træde ud af bestyrelsen. Hun anbefaler Anja Juul Christensen som afløser.

 

Bestyrelsesmedlem Jannik modtager genvalg

 

De to suppleanter er Norbert Ignatzi og Arne Helleskov modtager genvalg

 

Steen Gundertofte og Peter Bang fortsætter som revisorer og Svend Sejersen som revisorsuppleant.

7

Eventuelt

Papirdispensere - evt nye på toiletterne, og så de “sædvanlige” i selve centeret. Ove - halinspektøren - spørger. 

 

Hjemmesiden: Kan referatet på generalforsamlingen ikke tilgås fra hjemmesiden? Det kommer til at ske. Conventusdelen er heller ikke for god. Et forslag er, at bestyrelsen kunne se hjemmesiden igennem og tydeliggøre, hvor ting kan gøres mere gennemskuelige. 

 

Det nye alarmsystem er styret vha en app. Det er Keld Madsen, der har den app. Ifm ferie mm for Keld, skal en eller flere fra bestyrelsen kunne overtage appen. Dette som en opfordring til bestyrelsen.

 

Ny forretningsorden - hvordan kan processerne slankes, så de ikke bare sendes videre.

 

Udendørs fodtøj, træning uden nøglebrik, løbehjul i omklædning mm - konstateret.

 

Opfordring til en drikkevandsdispenser i gangen. Det kunne evt gå gennem halbestyrelsen.  

 

Bilag 1 - formandens beretning

Det har vist sig at være påkrævet at udskifte alarmen.

- Den gik i gang i tide og navnlig i utide.

- AOF har igen benyttet EMC. Holdet fungerer godt og de trænende er glade for at komme her,

der har været et imponerende fremmøde.

 

EMC’s repræsentation i Hallens repræsentantskab bliver fremadrettet forøget med 1.

Det stiller naturligvis krav om fremmøde fra vores side, men giver også større indflydelse.

 

Vi udskifter gulvet i juli måned, og holder derfor lukket i en periode på ca 14 dage, mens det står på. Et firma hyres til det hårde arbejde, og gulvet i både træningslokale og kredsløbsrum bliver skiftet. En plan bliver sat op i EMC og på hjemmesiden. 

 

Bent Serup, formand


Dirigent: 

 

Svend Sejersen

Egebjerg Motionscenter, Mads Hansensvej 10, 5762 V.Skerninge tlf: 62 24 29 29 CVR: 35177167 Formand Bent Serup mail: b.serup@ollerupmail.dk